Nota Legal

Aquesta pàgina Web, preparada amb una finalitat merament informativa, és propietat de DIVINOS & DIVINAS, SLU, d'ara endavant Divinos & Divinas.

El seu contingut està protegit per la legislació vigent de propietat intel·lectual, quedant expressament prohibida la seva reproducció (total o parcial), còpia o emmagatzematge sense autorització expressa i per escrit de Divinos & Divinas.

Divinos & Divinas no assumeix cap responsabilitat derivada de la informació d'aquesta Web i es reserva el dret exclusiu de modificar i / o suprimir al seu arbitri i sense previ avís, la informació continguda en ella.

DIVINOS & DIVINAS, SLU: CIF B-65934895.

X